Basisschool Piet Prins - school met de Bijbel

Maarsdreef 22 9501 AM Stadskanaal

  • Schoolfoto van Basisschool Piet Prins - school met de Bijbel
  • Bij onze maandopeningen en vieringen tijdens het schooljaar 2023-2024
gebruiken we het thema:
David, een man naar Gods hart.
  • Schoolfoto van Basisschool Piet Prins - school met de Bijbel
  • Lekker spelen in de zandbak.

In het kort

Toelichting van de school

NOORDERBASIS: SCHOLEN MET DE BIJBEL

Onder dit motto verzorgen onze scholen iedere dag het onderwijs aan de leerlingen. Hierbij draait het in de eerste plaats om het leren van het kind: dát staat centraal in de lessen. En in de school als geliefd schepsel van God.

Dit motto tekent ook de manier waarop onze juffen hun lessen inrichten, en waarop ze hun verantwoordelijkheid en hun rol in de school invullen en daarin als team samenwerken.  Omdat we het belangrijk vinden dat er zo veel mogelijk overeenstemming is in de opvoeding thuis en het onderwijs op school, zijn ouders welkom in de school. We zien ouders als partners. Met elkaar willen we ons inzetten om uit ieder kind het beste naar boven te halen.

We doen dat in een veilige leeromgeving, en met respect voor de ander en voor de natuur, in het besef dat alles en iedereen Gods eigendom is. Onze school is onderdeel van NoorderBasis, een schoolvereniging met 33 scholen in Friesland, Groningen en de kop van Drenthe

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • bijbelgetrouw onderwijs
  • kwaliteit in orde
  • verschillen mogen er zijn
  • veiligheid voor alles
  • aandacht voor élk kind

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Einde seizoen 22/23 telde de Piet Prinsschool 77 leerlingen. 

Wij werkten met vier combinatiegroepen: kleuters, 3/4, 5/6 en 7/8.
In onderstaand overzicht kunt u lezen hoeveel kinderen er aan het eind van het seizoen ( 2022-2023) in de groepen zaten. 

12 leerlingen in groep 1 
11 leerlingen in groep 2
13 leerlingen in groep 3
04 leerlingen in groep 4
11 leerlingen in groep 5
10 leerlingen in groep 6
08 leerlingen in groep 7
08 leerlingen in groep 8


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
70
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussen schoolse opvang (TSO)
Alle leerlingen van onze school blijven tussen de middag over en eten in de klas met de leerkracht. Vervolgens verzorgen ouders de pleinwacht. 
Zowel bij groep 1-2 als bij de groepen 3-8 wordt er in de middagpauze pleinwacht gelopen door ouders. Deze ouders volgen eens per jaar een scholing op school. 

Alle ouders worden in principe ingeroosterd en alle ouders betalen een vast bedrag per jaar voor het overblijven.
Dit bedrag kunt u terugverdienden; per keer dat u op het plein bent ontvangt u € 5,- Voor het overblijven gelden de volgende bedragen:
één kind € 80,- twee kinderen € 100,- en drie of meer kinderen € 120,- per jaar.

De bijdrage voor ouders die op het plein zijn is respectievelijk € 50,- ,€ 70,- en € 90,- per jaar.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven