School voor Speciaal Basisonderwijs De Baldakijn

Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal

  • Onderbouwactiviteit
  • Musical
  • wadlopen
  • Koningsspelen 2013
  • Bezoek Veenpark 2012

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het was tot het schooljaar 2018-2019 niet verplicht om een eindtoets voor groep 8 af te nemen in het Speciaal Basisonderwijs. In verband met de corona-crisis is er ook dit schooljaar nog geen eindtoets afgenomen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

2x per jaar worden er in alle groepen de cito-toetsen afgenomen voor rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat. De toetsen worden afgenomen passend bij het niveau van de leerling. De resultaten worden in het schoolrapport genoteerd en besproken met de ouders. Daarna wordt het OPP (ontwikkelingsperspectief) aangepast, besproken met ouders en ondertekend door ouders. Ook dit gebeurt 2x per jaar. Na evaluatie van de resultaten kan het leerstofaanbod worden bepaald.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het einde van schooljaar 2019/2020 zijn 38 leerlingen naar het voortgezet onderwijs gegaan. Daarvan zijn 26 leerlingen naar een school voor praktijkonderwijs gegaan en 8 leerlingen naar het VMBO met ondersteuning op basis van leerrendement. Er ging 1 leerling naar VMBO OPDC Emmen en 1 leerling naar VMBO VSO RENN4 in Emmen. 1 leerling gaat naar VSO ZMLK en 1 leerling blijft nog een extra jaar op De Baldakijn.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven