Openbare Basisschool De Oleander

Meidoornstraat 19 9501 VX Stadskanaal

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Oleander

In het kort

Toelichting van de school

Obs De Oleander is een kleinschalige school in een mooi en uniek schoolgebouw. Op obs De Oleander kennen we elkaar en hebben we aandacht voor elkaar. We zien de kinderen luisteren naar wat ze te vertellen hebben. We bieden onderwijs dat ieder kind tot zijn recht laat komen en dat aansluit bij wat kinderen nodig hebben. We stimuleren talenten en leren de kinderen vaardigheden welke ze nodig hebben in de omgang met elkaar en om deel te nemen aan de maatschappij. Ons motto is 'Op obs De Oleander telt ieder kind mee!'

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Ervaren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De sociale veiligheid wordt door de leerlingen hoog gescoord. We hebben respect voor elkaar. Niemand voelt zich gepest of bedreigd door andere kinderen op school en niemand voelt zich onveilig in de klas en op het plein. Leerlingen vinden de leerkracht aardig, dat de leerkracht goed luistert, je uit laat spreken, ze kunnen bij de leerkracht terecht, de leerkracht kent de leerlingen goed en kan goed orde houden. Leerlingen vinden dat de leerkracht ervoor zorgt dat zij zich goed voelen. Ook vinden de leerlingen dat de leerkrachten ervoor zorgen dat alles goed georganiseerd is.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
68
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven