Meester Neuteboomschool

Meester Neuteboomstraat 5 9502 CR Stadskanaal

  • Schoolfoto van Meester Neuteboomschool
  • Schoolfoto van Meester Neuteboomschool
  • Schoolfoto van Meester Neuteboomschool
  • Schoolfoto van Meester Neuteboomschool
  • Schoolfoto van Meester Neuteboomschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van obs Meester Neuteboom.

Wij hopen u op deze pagina's voldoende informatie te geven om een goed beeld van onze school te krijgen. U bent altijd welkom om even een kijkje te nemen op onze website http://www.neuteboomschool.nl of maak een afspraak met de directeur voor een rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking
  • Hoge verwachtingen
  • Taalrijk
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De aantallen die hier worden weergegeven zijn afkomstig van beide locaties. De aantallen op locatie Wereldwijs fluctueren maandelijks. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school werken we met een continurooster. De kinderen blijven over op school en eten in de klas met de leerkracht. Daarna is er tijd om buiten te spelen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven