Meester Neuteboomschool

Meester Neuteboomstraat 5 9502 CR Stadskanaal

Schoolfoto van Meester Neuteboomschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind optimale kansen
  • Samen sterk worden
  • Samen veel leren
  • Samen groeien
  • Ieder kind een talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na een periode van krimp stijgt het leerlingaantal weer. Groei is fijn, maar we hechten eraan om de groepen niet te groot te laten worden. Op deze wijze kunnen we de aandacht geven aan kinderen die we nodig achten om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te realiseren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
195
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school heeft een traditioneel rooster.
Leerlingen zijn in de gelegenheid tussen de middag naar huis te gaan. Voor ongeveer de helft van de leerlingen verzorgen we in samenwerking met ouders tussenschoolse opvang. Deze opvang is zeer betaalbaar. Kosten per overblijf € 1,50

In verband met de Corona pandemie is de school overgegaan naar een tijdelijk continurooster.
De leerlingen eten allemaal op school; hier zijn geen kosten aan verbonden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven