Basisschool Heilinde

Pastoor Bastiaansensingel 21 4711 EC St. Willebrord

  • Schoolfoto van Basisschool Heilinde
  • Schoolfoto van Basisschool Heilinde
  • Schoolfoto van Basisschool Heilinde
  • Schoolfoto van Basisschool Heilinde
  • Schoolfoto van Basisschool Heilinde

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Schooljaar 2021-2022 is er een leerling tevredenheidspeiling afgenomen. We zijn tevreden over de resultaten van deze peiling. We vinden het belangrijk leerlingen geregeld te bevragen over hun welbevinden op school. We zien welbevinden als voorwaarde om tot leren en ontwikkelen te kunnen komen.

Welbevinden van onze leerlingen heeft continu onze aandacht, o.a. door gerichte individuele interventies in te zetten wanneer dat nodig is en door adequaat te reageren op gedrag van leerlingen. 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 is een oudertevredenheidspeiling afgenomen. Deze peiling heeft geleid tot een aantal actiepunten, o.a de communicatie met ouders en informatievoorziening voor ouders.
Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven