basisschool Heilinde

Past Bastiaansensingel 21 4711 EC St. Willebrord

  • Schoolfoto van basisschool  Heilinde
  • Schoolfoto van basisschool  Heilinde
  • Schoolfoto van basisschool  Heilinde

Het team

Toelichting van de school

Zoals al eerder gememoreerd: onze basisschool is het resultaat van een fusie tussen twee dorpsscholen. Vandaar dat er nog geen rekening is gehouden met het feit dat ook de lerarenteams zijn samengevoegd. Daarom zullen de getallen zoals die getoond worden niet langer representatief zijn voor de huidige situatie. Komend jaar zal dit wel het geval zijn.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verzoeken om vervanging bij afwezigheid worden via "VABO" ingediend en verwerkt. Over het algemeen is het zo dat op het moment dat een collega vanwege ziekte of verlof afwezig is er een vervanger (intern dan wel extern) wordt ingezet (tenminste als die beschikbaar is en dat is de laatste tijd helaas lang niet altijd het geval).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven