basisschool Heilinde

Past Bastiaansensingel 21 4711 EC St. Willebrord

 • Schoolfoto van basisschool Heilinde
 • Schoolfoto van basisschool Heilinde
 • Schoolfoto van basisschool Heilinde

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het SchoolVenster van onze school. Natuurlijk laten we u vol trots zien hoe onze opbrengsten zijn. Natuurlijk zegt dat lang niet alles over hoe er op onze school wordt gewerkt. Wilt u meer weten? Bel ons dan gerust voor een afspraak. Wij zijn altijd bereid om met u over onze school in gesprek te gaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen
 • Verantwoordelijkheid
 • Ontplooiing
 • Eigenheid
 • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 augustus j.l. zijn de twee basisscholen van ons dorp (Maria Goretti en Willibrordus) gefuseerd tot bs Heilinde. Dat betekent dat ook de leerlingen zijn samengevoegd. Daarom is het leerlingaantal op 1 oktober 2018 gekomen op 482.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
492
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De wijze waarop de school invulling geeft aan de beoordeling van verzoeken voor verlof is te vinden in de schoolgids, die op de website van de school is te raadplegen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven