Basisschool Heilinde

Pastoor Bastiaansensingel 21 4711 EC St. Willebrord

  • Schoolfoto van Basisschool Heilinde
  • Schoolfoto van Basisschool Heilinde
  • Schoolfoto van Basisschool Heilinde
  • Schoolfoto van Basisschool Heilinde
  • Schoolfoto van Basisschool Heilinde

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Heilinde is een school in het hart van St. Willebrord, als school nemen we een belangrijke plaats in, in het dorp.

We zien onze school als een gemeenschap, waarin kinderen en volwassenen samen leren, spelen, werken, leven en opgroeien. We hebben voortdurend aandacht voor normen en waarden. We zijn met onze gemeenschap een oefenplaats voor de maatschappij van de toekomst.

Een maatschappij waarvan we nu nog niet kunnen vertellen hoe deze eruit zal zien. Werken, leven en samenleven zijn continu aan verandering onderhevig en in ontwikkeling.   

We vinden het belangrijk dat kinderen ervaren hoe alles met elkaar is verbonden. Iedereen mag zichzelf zijn, we dragen ook een verantwoordelijkheid voor elkaar. We bieden kinderen handvatten waarmee ze in de toekomst bewust met elkaar en hun omgeving om kunnen gaan.  In onze ogen is onderwijs niet alleen het overbrengen van feitenkennis of het ontwikkelen van vaardigheden, maar ook het aanzetten en inspireren tot nieuwe gedachten en interpretaties. 

Op deze 'mijn scholen op de kaart' website nemen we u mee in onze school. Natuurlijk bent u ook altijd van harte welkom om een afspraak te maken, zodat we u onze school kunnen laten zien.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Verantwoordelijkheid
  • Ontplooiing
  • Eigenheid
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Heilinde is een school in het hart van Sint-Willebrord, als school nemen we een belangrijke plaats in, in het dorp. We zien onze school als een gemeenschap, waarin kinderen en volwassenen samen leren, spelen, werken, leven en opgroeien.

Onze school is in 2018 ontstaan vanuit een fusie van twee scholen. Onze school heeft ruim 500 leerlingen, de meeste leerlingen zijn afkomstig uit het dorp. Enkele leerlingen komen uit één van de omringende dorpen. We werken met zes kleutergroepen, de groepen 3 t/m 8 hebben we allemaal drie keer.

Onze school is een afspiegeling van de maatschappij waarin onze leerlingen opgroeien.We zien onze oefenplaats voor de maatschappij van de toekomst. Een maatschappij waarvan we nu nog niet kunnen vertellen hoe deze eruit zal zien. Werken, leven en samenleven zijn continu aan verandering onderhevig en in ontwikkeling.

We vinden het belangrijk dat kinderen ervaren hoe alles met elkaar is verbonden. Iedereen mag zichzelf zijn, we dragen ook een verantwoordelijkheid voor elkaar. We bieden kinderen handvatten waarmee ze in de toekomst bewust met elkaar en hun omgeving om kunnen gaan. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
512
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven