De Twiner

Georg van Saksenstraat 14 9079 KG St.-Jacobiparochie

Schoolfoto van De Twiner

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Eens in de drie jaar wordt er een leerlingtevredenheidspeiling georganiseerd. De opbrengsten van dit onderzoek worden gebruikt om het eigen handelen te evalueren. Tips worden in de gesprekken altijd meegenomen, daarna wordt teambreed een afspraak gemaakt en wordt dit weer naar de leerlingen en de ouders gecommuniceerd.
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Eén keer in de twee jaar wordt een oudertevredenheidspeiling uitgezet. De opbrengsten uit deze peiling worden in het team besproken en de gemaakte afspraken worden naar de ouders gecommuniceerd.
Tevredenheid
6,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven