De Twiner

Georg van Saksenstraat 14 9079 KG St.-Jacobiparochie

Schoolfoto van De Twiner

In het kort

Toelichting van de school

Dit venster geeft u een kijkje in onze school, De Twiner. Een school die ontstaan is in 2016 uit een fusie tussen de twee scholen in Sint Jacobiparochie. De 'twiner' is een Bildts woord afkomstig uit de tijd dat er veel vlas werd verbouwd op 't Bildt. Er werd draad gesponnen van vlas en om die draad sterker te maken, ging 'de twiner' twee of meer draden in elkaar draaien (twine). Bij het ontstaan van basisschool De Twiner zijn twee schoolculturen in elkaar gedraaid om een sterke verbinding tussen kinderen, team, ouders en dorpsgenoten in Sint Jabik te realiseren. Ons motto 'Groeisem' wil zeggen dat we een schoolklimaat realiseren waar alle kinderen naar eigen mogelijkheden kunnen groeien en bloeien.

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over wat wij belangrijk vinden en hoe wij werken op De Twiner. Wanneer u meer informatie wilt, kunt u altijd contact opnemen met ons.

Het team van De Twiner

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sterk
  • Verbonden
  • Zelfstandig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van De Twiner komen uit Sint Jacobiparochie en de directe omgeving.

Onze schoolbevolking is een afspiegeling van de sociale context waarin de kinderen wonen.

We vinden het belangrijk dat je elkaar leert kennen en respect hebt voor elkaar.

Het leerlingenaantal is rond de 110 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven