De Twiner

Georg van Saksenstraat 14 9079 KG St.-Jacobiparochie

Schoolfoto van De Twiner

In het kort

Toelichting van de school

Dit venster geeft u een kijkje in onze school, De Twiner. Een school die ontstaan is in 2016 uit een fusie tussen de twee scholen in Sint Jacobiparochie. De 'twiner' is een Bildts woord afkomstig uit de tijd dat er veel vlas werd verbouwd op 't Bildt. Er werd draad gesponnen van vlas en om die draad sterker te maken, ging 'de twiner' twee of meer draden in elkaar draaien (twine). Bij het ontstaan van basisschool De Twiner zijn twee schoolculturen in elkaar gedraaid om een sterke verbinding tussen kinderen, team, ouders en dorpsgenoten in Sint Jabik te realiseren. 

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over wat wij belangrijk vinden en hoe wij werken op De Twiner. Wanneer u meer informatie wilt, kunt u altijd contact opnemen met ons.

Het team van De Twiner

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groeisem
  • driehoek ouders-kind-school
  • samenwerkingsschool
  • hoofd-hart-handen
  • gemoedelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven