IKC De Slotschool

Burg Hesselinkstraat 2 9076 EC St.-Annaparochie

  • Schoolfoto van IKC De Slotschool
  • Schoolfoto van IKC De Slotschool
  • Schoolfoto van IKC De Slotschool
  • Schoolfoto van IKC De Slotschool
  • Schoolfoto van IKC De Slotschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom.

Van harte welkom op de homepage van IKC de Slotschool te Sint Annaparochie.

Op Mijn Vensters willen we u informatie geven over de Slotschool. Op www.cbs-slotschool.nl is nog veel meer informatie te vinden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Zelfstandigheid
  • Respectvol
  • Betekenisvol onderwijs
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Integraal Kind Centrum De Slotschool heeft rond de 150 leerlingen. De leerlingen komen uit gezinnen met verschillende achtergronden. Meerdere gezinnen zijn verbonden aan een kerkgenootschap.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
142
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven