AZC De Toverbal

Middelweg-West 178 9076 GE St.-Annaparochie

  • Schoolfoto van AZC De Toverbal
  • De toverbal verzorgd kleurrijk onderwijs voor iedereen!
  • Leerlingen mogen elke week boeken lenen uit de schoolbibliotheek.
  • De leerlingen kunnen zelfstandig aan hun opdrachten werken op de gang.
  • Elke maand worden de nieuwe leerlingen verwelkomd met een prachtig Toverbal lied. Daar hoort ook een toneelstukje bij.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs op maat
  • Het werken in kleine groepen
  • Het werken in niveaugroepen
  • Ieder kind wordt gezien
  • Specialisten NT2

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn nog maar kort in Nederland en hebben een anderstalige achtergrond.

Over het algemeen zijn onze leerlingen afkomstig van het AZC.
Ook worden andere buitenlandse 9anderstalige) kinderen uit de gemeente Waadhoeke wel naar onze school verwezen om een goede start te kunnen maken met de Nederlandse taal.
Deze kinderen komen vaak met de taxi op school.
Als het leerdoel is bereikt gaan deze kinderen terug naar de school van herkomst.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
56
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven