OBS 't Fonnemint

Dordtse Straat 40 9076 CP St.-Annaparochie

  • Schoolfoto van OBS 't Fonnemint
  • Schoolfoto van OBS 't Fonnemint
  • Schoolfoto van OBS 't Fonnemint
  • Schoolfoto van OBS 't Fonnemint
  • Schoolfoto van OBS 't Fonnemint

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Helaas is de respons op de oudertevredenheidsenquête 2021 te gering: 66 van de 177 gezinnen heeft gereageerd. Dit betekent dat de resultaten niet betrouwbaar zijn. De ouders die wel hebben gereageerd, geven de school gemiddeld een 7.6.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven