OBS 't Fonnemint

Dordtse Straat 40 9076 CP St.-Annaparochie

  • Schoolfoto van OBS 't Fonnemint
  • Schoolfoto van OBS 't Fonnemint
  • Schoolfoto van OBS 't Fonnemint
  • Schoolfoto van OBS 't Fonnemint
  • Schoolfoto van OBS 't Fonnemint

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij o.b.s. 't Fonnemint te Sint Annaparochie....de basis om te groeien!

Onze traditionele school biedt modern onderwijs in het hart van het Bildt, nu onderdeel van gemeente Waadhoeke.

Via deze site informeren we u over allerhande zaken bij ons op school.

We wensen u veel leesplezier en inspiratie toe. 

Voor vragen en suggesties staan we altijd open.

Met vriendelijke groet,

team o.b.s. 't Fonnemint


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig leren en leven
  • Samen werken, leren en leven
  • Zelfstandig werken en leren
  • Verkeersactieve school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

O.b.s. 't Fonnemint start schooljaar 2023-2024 gestart met 223 leerlingen in 11 groepen.

Leerlingen op 't Fonnemint komen hoofdzakelijk uit Sint Annaparochie. Er zitten ook kinderen uit Sint Jacobiparochie of Nij Altoena op onze school.

De leerlingen zitten vanaf groep 3 in enkelvoudige groepen. Dit betekent dat we geen combinatiegroepen hebben, behalve in groep 1-2.

Bij de kleuterontwikkeling vinden we combinatiegroepen goed passen: er vindt veel herhaling plaats en er is volop uitdaging.

Op dit moment hebben we twee groepen 4, 6 en 8. Er zijn twee kleutergroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
224
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is een basisbehoefte van kinderen. Daarom besteden we daar veel aandacht aan, niet alleen door methodes te gebruiken, maar vooral door kinderen voortdurend aan te spreken op hun gedrag. Daarbij delen we graag complimenten uit!

In de Schoolgids en op onze website vertellen we u graag meer over de manier waarop we een veilige omgeving willen creëren.

Terug naar boven