RK Basisschool Vinkenbos

Hertogstraat 11 4714 BZ Sprundel

  • Schoolfoto van RK Basisschool Vinkenbos
  • Schoolfoto van RK Basisschool Vinkenbos
  • Schoolfoto van RK Basisschool Vinkenbos
  • Schoolfoto van RK Basisschool Vinkenbos
  • Schoolfoto van RK Basisschool Vinkenbos

Het team

Toelichting van de school

De directie van de school bestaat uit de directeur en 2 intern begeleiders. Zij vormen het managementteam (MT) van de school. Drie leerkrachten hebben de rol van bouwcoördinator (groep 1-2, 3-4-5, 6-7-8). Samen met het MT sturen zij de schoolontwikkeling aan.

Het team bestaat uit:
- 1 directeur
- 2 intern begeleiders
- 9 voltijd groepsleerkrachten
- 8 parttime groepsleerkrachten
- 3 onderwijsassistenten
- 1 administratief medewerker
- 1 conciërge
- 3 huishoudelijk medewerkster
- 1 vrijwilligster

-       De directeur regelt alle schoolse en bovenschoolse zaken. Tevens de zaken van de brede school en contacten met Kober i.v.m. Integraal Kind Centrum(IKC). De directeur neemt deel aan gemeentelijk overleg.
-       Vervolgens zijn er de groepsleraren, waar u als ouder natuurlijk het meest mee te maken heeft: tijdens informatieavonden, ouderavonden en andere contacten met betrekking tot uw kind, zult u dus altijd te maken krijgen met de groepsleraar, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het goed functioneren van de groep.
-       Onderwijsassistenten werken onder de verantwoordelijkheid van de leraren. Zij geven ondersteuning en begeleiding aan kinderen in de klas.
-       De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken.
-       De drie bouwcoördinatoren sturen in de dagelijkse praktijk de bouwen aan hebben coördinerende taken. s


Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte proberen we tijdig voor vervanging te zorgen. De Borgesiusstichting is hiervoor aangesloten bij een vervangingsbureau. De school beschikt over een door de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) goedgekeurd vervangingsprotocol. Mede door de wet werk en zekerheid en het tekort aan leraren in het basisonderwijs kan het regelmatig voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is. De school dient de eerste dag intern een oplossing te zoeken. Het kan voorkomen dat de tweede dag groepen naar huis worden gestuurd. Professionalisering van het team en individuele leraren gebeurt zo veel mogelijk buiten schooltijd. Het komt echter ook voor dat een cursus onder schooltijd valt. Ook dan wordt voor vervanging gezorgd. Aan het begin van elk schooljaar is duidelijk, wie welke cursus volgt. Dit wordt vastgelegd in een professionaliseringsplan.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kober kinderopvang, altijd dichtbij!

·         Buitenschoolse opvang (4-13 jaar): De buitenschoolse opvang van Kober is altijd vlakbij de basisschool van jouw kind en vaak zelfs in de school. Niet alleen na schooltijd, maar ook vóór school, tijdens schoolvrije dagen en in de vakanties. We hebben een ruim aanbod aan activiteiten, zo ontdekt je kind nieuwe talenten en interesses. Wil je kind chillen met vriendjes? Dan kan dat ook!  

·         Kinderdagverblijf (0-4 jaar): Op het kinderdagverblijf geven je kind alle zorg, liefde en aandacht die het nodig heeft. We spelen, lezen voor, knuffelen en zorgen dat je kind in zijn eigen tempo kan groeien en leren. Op iedere groep werken vaste medewerkers die er alles aan doen om te zorgen dat je kind zich zo snel mogelijk thuis voelt.  

·         Peuteropvang (2-4 jaar): Op de peuteropvang went jouw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters. Spelenderwijs bereiden wij de peuters voor op de basisschool, zodat de overgang makkelijker is.    

Kosten
In veel gevallen krijg je een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De hoogte hiervan hangt af van je inkomen en gezinssituatie. Op kober.nl/rekentool kun je uitrekenen hoeveel je maandelijks betaalt en wat je van de belastingdienst terugkrijgt. Kindertoeslag geldt voor het kinderdagverblijf, peutertuin en de buitenschoolse opvang. Overblijven valt niet onder de Wet kinderopvang. Voor overblijven ontvang je daarom geen toeslag.  

Heb je niet het hele jaar opvang nodig? Dat kan ook, we hebben namelijk 40, 47 en 52 weken pakketten. Alleen opvang tijdens de vakanties? Ook dat is mogelijk.  

Meer informatie
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Kober serviceteam via (076) 504 56 05 of serviceteam@kober.nl. Kijk ook eens op kober.nl voor een locatie bij jou in de buurt of maak een afspraak voor een rondleiding.

Terug naar boven