Kindcentrum Vinkenbos

Hertogstraat 11 4714 BZ Sprundel

  • Schoolfoto van Kindcentrum Vinkenbos
  • Schoolfoto van Kindcentrum Vinkenbos
  • Schoolfoto van Kindcentrum Vinkenbos
  • Schoolfoto van Kindcentrum Vinkenbos
  • Schoolfoto van Kindcentrum Vinkenbos

In het kort

Toelichting van de school

Katholieke Basisschool Vinkenbos vormt samen met Kober kinderopvang: Kindcentrum Vinkenbos. De organisatorische, inhoudelijke samenwerking en afstemming tussen Kober en basisschool Vinkenbos zorgt ervoor dat we spreken van een kindcentrum.
Er wordt een doorgaande lijn geboden voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
De school staat in het hart van het dorp Sprundel, naast het kerkgebouw waarin de St. Janskapel en dorpshuis De Trapkes zijn gehuisvest.
Het gebouw is in 2007-2008 volledig gerenoveerd en achter de school is een stuk nieuwbouw geplaatst.
Het kindcentrum telt in totaal 18 lokalen, waarvan ook lokalen gebruikt worden door Kober (KDV, PSZ, VSO en BSO). De school telt op 1-2-2022 387 leerlingen die zijn verdeeld over 16 groepen. Op dit moment is de school groeiende in het leerlingenaantal. Er is overleg met de gemeente over uitbreiding voor het gehele gebouw van Kindcentrum Vinkenbos. Tijdelijk wordt het ruimtegebrek door het groeiend aantal leerlingen opgevangen door middel van noodunits en plaatsing van een groep in het dorpshuis.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Positiviteit
  • Respect
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telde op 1-2-2023 391 leerlingen. De leerlingen worden ingedeeld op basis van het leerstofjaarklassensysteem. De school bepaalt in welke groep een leerling wordt geplaatst. Dit wordt gebaseerd op basis van leerlingenaantal, verdeling jongens/meisjes, verdeling onderwijsresultaten, gedrag en werkhouding. Waar mogelijk houden we rekening met het plaatsen van vriendjes en vriendinnetjes in dezelfde klas. 
Op dit moment is de school groeiende in het leerlingenaantal. Er is overleg met de gemeente over uitbreiding voor het gehele gebouw van Kindcentrum Vinkenbos. Tijdelijk wordt het ruimtegebrek door het groeiend aantal leerlingen opgevangen door middel van noodunits en plaatsing van een groep in het dorpshuis.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
367
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2022-2023 werken wij met een continurooster. Alle kinderen eten tussen de middag op school.
De kinderen krijgen wekelijks 24,75 uur les. Gemiddeld zitten de kinderen 40 weken op school. Per jaar krijgen zij allemaal 990 uur les. Over 8 schooljaren is dit 7920 uur. De wettelijke onderwijstijd is 7520 uur. In de onderbouw (1 t/m 4) moeten de kinderen ten minste 3520 uur les krijgen en in de bovenbouw (5 t/m 8) 3760 uur. Gedurende het schooljaar zijn studiemomenten gepland voor de leerkrachten. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij. Deze dagen worden jaarlijks opnieuw bekeken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven