Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve

Heggewikke 23 -25 5161 XS Sprang-Capelle

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De respons is lager dan het vereiste aantal respondenten dat gewenst zou zijn.

De verklaring hierbij is dat ook de leerlingen die als vluchteling worden aangemerkt meetellen in het totaal, echter de leerlingen de peiling niet hebben ontvangen aangezien zij het Nederlands niet machtig zijn.

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De respons is lager dan het vereiste aantal respondenten dat gewenst zou zijn.

De verklaring hierbij is dat ook de leerlingen die als vluchteling worden aangemerkt meetellen in het totaal, echter de ouders de peiling niet hebben ontvangen aangezien zij het Nederlands niet machtig zijn.

Tevredenheid
6,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven