Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve

Heggewikke 23 -25 5161 XS Sprang-Capelle

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vrijhoeve

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de pagina van R.K. basisschool De Vrijhoeve.

Hier stellen wij de school, het team, de leerlingen en hun ouders aan u voor.
We hopen dat de schoolpagina u inzicht geeft in de ontwikkelingen en resultaten op onze basisschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van ons zelf. Waar nodig geven wij een toelichting op de cijfers en feiten. We proberen u zo veel mogelijk te vertellen over de laatste ontwikkelingen.

Behalve voor de huidige ouders/ verzorgers van onze leerlingen is deze pagina ook bedoeld als eerste kennismaking voor nieuwe leerlingen en hun ouders / verzorgers, nieuwe personeelsleden, stagiaires en overige belangstellenden. Om een nog beter beeld van onze school te krijgen, kunnen we samen een kennismakingsgesprek en rondleiding inplannen.

Mocht u meer willen weten of suggesties hebben ter verbetering of aanvulling, dan wil ik u vragen contact met ons op te nemen. We staan u graag ter woord.

Met vriendelijke groeten, mede namens het hele team,  

Laura de Graaff directeur R.K. basisschool De Vrijhoeve

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
80
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven