Basisschool De Bron

Nieuwevaart 11 5161 AN Sprang-Capelle

  • Wij leren met en van elkaar!
  • We leren van en met elkaar!
  • We doen ons werk zo goed als wij kunnen!
  • We kennen de regels en houden ons hieraan!
  • We zorgen ervoor dat iedereen zich prettig voelt op school!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij PCBS De Bron. Op deze website kunt u informatie vinden over onze school. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van onze school www.pcbsdebron.nl. Daar kunt u de schoolgids vinden waar meer informatie in staat over wie we zijn en onze manier van werken. Op de Facebookpagina (www.facebook.com/pcbsdebron) van onze school krijgt u een indruk van activiteiten die we met de kinderen ondernemen. Wanneer u onze school echt wilt leren kennen, bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de directeur.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloof
  • Samen
  • Ontwikkeling en Groei
  • Duidelijkheid
  • Doelgerichtheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

PCBS De Bron werkt met unitbouwgroepen. De onderbouwunit bestaat uit leerjaar 1-2-3. De middenbouwunit bestaat uit leerjaar 4-5-6 en de bovenbouwunit uit leerjaar 7-8. Sommige activiteiten doen de kinderen per leerjaar apart, andere doen zij samen. Op deze manier kunnen de kinderen van en met elkaar leren.

In schooljaar 2022/2023 telt de school 55 leerlingen. De school heeft 5 leerkrachten en 2 onderwijsassistenten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
55
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Om voldoende effectief met onze onderwijstijd om te gaan, werken we voor de hele school met een inlooptijd. Eén van de leerkrachten staat bij de poort om de kinderen en hun ouders te verwelkomen. De kinderen komen naar binnen en zoeken hun plaats in de klas op. Om 8.30 uur worden de lessen daadwerkelijk gestart.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het team van De Bron wil een veilig klimaat scheppen. Onder het veiligheidsbeleid vallen voorzieningen om aan de ene kant de fysieke veiligheid te waarborgen. U kunt hierbij denken aan veilige speeltoestellen en brandpreventie. Ook de veiligheid rondom de school hoort hierbij. Daar besteedt de verkeerscommissie veel tijd aan.

De school beschikt dan ook over het Brabants VeiligheidLabel (BVL). Het project biedt scholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alledag gerichte verkeerseducatie te geven. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren, is het keurmerk in het leven geroepen. Het label met 'Seef de Zebra' toont aan dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid.

Aan de andere kant zijn er maatregelen om leerlingen en personeel te beschermen tegen sociale onveiligheid: pesten, ongewenste intimiteit, kindermishandeling e.d. Wij hanteren hiervoor protocollen. Ook beschikt de school over een klachtenprocedure en vertrouwenspersonen.

Terug naar boven