Christelijke Basisschool De Rank

Willem de Zwijgerstraat 29 5161 HB Sprang-Capelle

  • Burgerschap in allerlei vormen; een sponsorloop voor een goed doel (Oekraïene) bracht bijna €19000 op.
  • Op het leerplein leren kinderen vooral samen, ook achter de pc. Samenwerken verhoogt de betrokkenheid.
  • In groep 1 en 2 staat het spel centraal. Kinderen leren door te spelen. Voor ons de uitdaging om een goed spelaanbod te creëren.
  • Een veelzijdig team met leerkrachten, IB'ers , specialisten en onderwijsassistenten verzorgt het onderwijs op De Rank.
  • Orde, rust en structuur met oog voor ieder kind.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De veiligheidsmonitor geeft aan dat de kinderen tevreden zijn over de school. Ze voelen zich veilig in de groep, in het gebouw en op de speelplaats. Alle domeinen staan op groen. Toch gaat de school in 2023-2024 het beleid t.a.v. het buiten spelen herzien. De inrichting van de speelplaats, het gebruik van de materialen en de gedragsregels. De gedragsspecialisten hebben hierin een belangrijk rol. Uiteraard wordt alles besproken in de MR waarin de ouders zijn vertegenwoordigd.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Regelmatig peilt de school de tevredenheid van de ouders middels een oudervragenlijst. Ouders worden gestimuleerd om deze vragen te beantwoorden. Dit gebeurt om de 3 jaar. Daarnaast stelt de school jaarlijks een aantal vragen aan de ouders van de schoolverlaters met het doel om de tevredenheid over de Rank te meten. Dit is de zgn. exit-vragenlijst. Beide onderzoeken stellen vragen van allerlei aard; het onderwijs, de veiligheid, de sfeer, enz. De vragenlijsten worden besproken in het team, het bestuur en de MR van de school. Indien wenselijk worden actiepunten geformuleerd. In het verleden werd dit gedaan over het aanbod van creatieve vakken, de inzet van ICT en de veiligheid op de speelplaats. Het jaar daarna wordt dan bekeken of de interventies effect hadden.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven