Christelijke Basisschool De Rank

Willem de Zwijgerstraat 29 5161 HB Sprang-Capelle

  • Iedere dag staat er Engels op het lesrooster.
  • Op het leerplein kunnen de leerlingen in groepjes werken met materialen uit de mediatheek.
  • De royale en lichte entree van de school
  • Lichte en ruime lokalen met separate natte hoek
  • Frisse en heldere kleuren staan symbool voor het onderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telde op 1 oktober 2020 282 leerlingen, 4 leerlingen minder dan in 2019. De verwachting is dat het aantal stabiliseert tussen de 270 en 280 leerlingen.

De meeste leerlingen komen uit de directe omgeving van de school in Sprang-Capelle (80%). Een ander deel komt Kaatsheuvel dat grenst aan de school (15%). De overige kinderen bezoeken de school vanwege de levensbeschouwelijke identiteit en wonen elders in Sprang-Capelle of Kaatsheuvel.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
270
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven