Christelijke Basisschool De Rank

Willem de Zwijgerstraat 29 5161 HB Sprang-Capelle

  • Burgerschap in allerlei vormen; een sponsorloop voor een goed doel (Oekraïene) bracht bijna €19000 op.
  • Op het leerplein leren kinderen vooral samen, ook achter de pc. Samenwerken verhoogt de betrokkenheid.
  • In groep 1 en 2 staat het spel centraal. Kinderen leren door te spelen. Voor ons de uitdaging om een goed spelaanbod te creëren.
  • Een veelzijdig team met leerkrachten, IB'ers , specialisten en onderwijsassistenten verzorgt het onderwijs op De Rank.
  • Orde, rust en structuur met oog voor ieder kind.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telde op 1 oktober 2022 276 leerlingen, 6 leerlingen meer dan in 2021. De verwachting is dat het aantal stabiliseert tussen de 270 en 280 leerlingen. M.i.v. het schooljaar 2022/2023 is de teldatum verschoven naar 1 februari. Op 1 februari 2023 telde de school 284 leerlingen.

De meeste leerlingen komen uit de directe omgeving van de school in Sprang-Capelle (80%). Een ander deel komt Kaatsheuvel dat grenst aan de school (15%). De overige kinderen bezoeken de school vanwege de levensbeschouwelijke identiteit en wonen elders in Sprang-Capelle of Kaatsheuvel.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
273
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven