Openbare basisschool De Krullevaar

Schrevelstraat 54 5161 AE Sprang-Capelle

 • Vieren doen we samen met de hele school.
 • Moderne lokalen met digiborden
 • Modern gebouw met ruim schoolplein
 • Aandacht voor praktische verkeerseducatie
 • Samenwerken bij techniekonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Krullevaar is gelegen aan de rand van de wijk de Nieuwe Vaart in Sprang-Capelle en is gevestigd in een modern gebouw. OBS De Krullevaar is een kleine en enthousiaste openbare basisschool, waar iedereen elkaar kent. Een school die staat voor goed openbaar onderwijs en waar kinderen van elkaar mogen verschillen.

Als u (na het lezen van de gegevens op deze site) nog meer informatie over onze school wilt, nodigen wij u van harte uit om onze website te bezoeken www.obsdekrullevaar.nl of een afspraak te maken met onze directeur.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen
 • Veilig
 • Ontwikkelend
 • Maatwerk
 • Sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Krullevaar is een kleine school en streeft naar een evenwichtige opbouw. Momenteel hebben we vier groepen:

 • groep 1/2
 • groep 3/4
 • groep 5/6
 • groep 7/8
Weergave

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven