Gelinckschool Spijkenisse

Gouwestraat 13 3207 BH Spijkenisse

  • Een kijkje in de school
  • Binnen de school wordt gewerkt met de Radartrap en Blijf Cool.
  • Schoolfoto van Gelinckschool Spijkenisse
  • De Horizon Academie verzorgt verschillende trainingen voor ouders en team.

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is onderdeel van de organisatie Horizon Jeugdzorg en Onderwijs en biedt speciaal onderwijs. Leerlingen die meer ondersteuning of aandacht nodig hebben, volgen bij ons onderwijs op hun eigen niveau in een omgeving waarin zij zichzelf kunnen zijn. Met als doel doorstroom naar het regulier onderwijs of het voortgezet (speciaal) onderwijs.    

Door uw kind te stimuleren en te ondersteunen levert u een belangrijke bijdrage aan de schoolresultaten van uw kind. Een goede samenwerking met u als ouders / opvoeders en de school is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Samen bereiden we uw kind voor op de toekomst: zelfstandig deelnemen aan de maatschappij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Speciaal onderwijs
  • Persoonlijke aandacht
  • Onderwijs op maat
  • Samenwerking
  • "De zeven gewoonten' van Covey

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
91

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Gelinckschool Spijkenisse heeft schooljaar 2016-2017 vanaf mei 2017 een zomerrooster gehanteerd. Vanaf augustus 2017 is dit zomerrooster voortgezet. Onderzoek naar invoering van een rooster van 5 gelijke dagen loopt nog. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Omdat er leerlingen op onze scholen zijn die extra ondersteuning op uiteenlopende gebieden nodig hebben, werken wij samen met verschillende (zorg)instanties. 

Alle jeugdigen die (speciaal) onderwijs of jeugdhulp ontvangen worden tevens vermeld in een verwijsindex. In de meeste regio’s beheren gemeenten deze index. Wij melden uw kind aan bij de verwijsindex voor de regio waar de school onderdeel van uitmaakt. In deze verwijsindex kunnen instanties zoals Horizon (maar bijvoorbeeld ook de politie, het wijkteam of Jeugdbescherming) aangeven dat ze onderwijs of hulp geven aan een bepaald kind. Op die manier kunnen instanties elkaar vinden en een kind samen zo optimaal mogelijk begeleiden. In de verwijsindex komt alleen te staan dat de leerling bij ons onderwijs volgt. Er staat geen inhoudelijke informatie in over uw kind of uzelf als ouder(s)/ opvoeder(s). 

Terug naar boven