School voor Speciaal Basisonderwijs De Branding

Anne Frankstraat 26 3207 GA Spijkenisse

  • In de pauzes blijven alle kinderen op school. We eten gezamenlijk en spelen daarna allemaal buiten.
  • Door leerlingen samen te laten werken kunnen ze elkaar helpen tot een hoger niveau te komen.
  • Omgaan met geld leren we op een zo realistisch mogelijke manier, in de winkel in het praktijklokaal
  • Naast de cognitieve ontwikkeling besteden we ook veel aandacht aan de creatieve talenten van onze leerlingen
  • Veel aandacht voor leesbeleving. Maak van lezen een feest om de leerlingen die moeite hebben met lezen of dyslectisch zijn te motiveren

In het kort

Toelichting van de school

SBO De Branding,

Gewoon waar mogelijk,

Speciaal waar nodig

Welkom op de site van onze school,

SBO De Branding is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen van 6-13 jaar. Wij geven les aan kinderen die om heel diverse redenen het niet redden op een reguliere school. Via persoonlijke plannen stippelen wij een leerlijn voor elk kind uit en doen wij ons uiterste best om elke leerling zichzelf zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.

Het meegeven van zelfvertrouwen en trots is een belangrijke pijler hierbij.

Indien u graag meer wilt weten over onze school of eens een bezoek wilt brengen, kunt u mailen of bellen voor een afspraak!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school vangt geen kleuters op. Wij starten ons onderwijs vanaf groep 3.

Onze school heeft naast de leerjaren ook een kleuraanduiding per leerjaar. Wij hebben hiervoor gekozen omdat veel leerlingen niet op hun eigen leerjaarniveau presteren. Wij kiezen er niet voor om leerlingen te laten doubleren, maar laten ze doorgaan met hun leeftijdsgenoten. Zo kan het dus zijn dat een leerling in groep 6 zit, maar leest op groep 5 niveau.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
88
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven