Protestants Christelijke School Het Anker

M Rutgers-Hoitsemastr 4 3207 EJ Spijkenisse

  • aan de oranje instructietafel worden sommige onderdelen van lessen herhaald op individueel niveau
  • wat gaat goed en wat moet beter
  • 'Zonder liefde kan een kind niet groeien' geldt niet alleen voor Anker-kinderen beseffen wij.
  • In de bovenbouw wordt veel werk gedaan in de digitale classroom.
  • werken in het Denk & Doelab met microbits, bluebot, dash en dot, mindstorm, greenscreen, en 3-d software - computial thinking!

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de site van het SchoolVenster. U ziet hier diverse gegevens van onze school, zoals die bekend zijn bij de officiële instanties. U vindt o.a. onze schoolkenmerken, onze reslutaten en de kwaliteit van ons onderwijs. Bekijk en vergelijk de informatie met andere scholen in Nederland. Wilt u daadwerkelijk achter ons venster kijken hoe wij onderwijs geven of wilt u informatie hierover, dan bent u van harte welkom op Het Anker.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • identiteit - waarden en normen
  • leren en presteren met plezier
  • boeiend onderwijs
  • leren met toekomst
  • betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school ligt in de wijk Maaswijk in Spijkenisse. Deze wijk is 30 jaar geleden grotendeels gebouwd. Inmiddels is ook hier sprake van 'ontgroening'. De afgelopen jaren hebben alle scholen in de wijk te maken gehad met een dalende trend van leerlingen. Sinds vorig schooljaar  zijn wij weer aan het groeien. Er is een grotere toestroom van 4-jarigen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
225
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor- en naschoolse opvang kunt regelen met de opvanginstanties in de wijk. Dit geldt ook voor de vrije dagen en vakanties U moet dit zelf met de opvanginstanties regelen.

Omdat we een continurooster hebben is er een korte middagpauze. Toezicht hierbij gebeurt door vaste vrijwilligers.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven