CBS De Hoeksteen

Gangesstraat 13 3207 AC Spijkenisse

  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen

Het team

Toelichting van de school

We zijn blij dat we voldoende personeel hebben om aan alle groepen van de Hoeksteen les te geven. Er zijn relatief veel jonge, startende leerkrachten. Om hen de tijd en ruimte te geven om zich te bekwamen, hebben zij in hun eerste jaar geen of minder taken naast het "runnen van hun klas". Bovendien zijn er enkele ervaren leerkrachten vrijgeroosterd om de zij-instromers en startende leerkrachten te begeleiden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school is aangesloten bij de VPR pool. Wanneer een collega langer dan twee weken afwezig is, wordt er vervanging toegewezen vanuit deze pool. Verlof korter dan twee weken wordt intern opgelost. Mogelijk werkt een part-time leerkracht extra of wordt er tijdelijk in de unit anders gewerkt. In plaats van bijvoorbeeld met drie leerkrachten op de unit wordt er met twee leerkrachten gewerkt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons onderwijs is ingericht op het omgaan met verschillen tussen leerlingen. We willen elk kind zodanig begeleiden en stimuleren dat hij/zij het beste uit zichzelf haalt. Binnen onze structuur leren kinderen zelfstandig te werken, samen te werken, zelf keuzes te maken en zelf oplossingen te bedenken. Het niveau van leerlingen is bepalend voor de didaktische aanpak van de leerkracht: kinderen die meer uitleg nodig hebben, krijgen dit, zowel binnen als buiten de groep. Kinderen die meer aankunnen, krijgen minder uitleg en evt. uitdagender lesstof. Kinderen die (nog) meer nodig hebben dan het reguliere aanbod gaan een dagdeel naar de plusklas. Uiteraard stimuleren we kinderen hun talenten te ontwikkelen tijdens de lessen, projecten en bij bijzondere gelegenheden.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder 'lezen' bij groep 3 valt ook taal/spelling/schrijven.
Onder 'lezen' bij groep 4 t/m 8 valt zowel technisch als begrijpend lezen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven