CBS De Hoeksteen

Gangesstraat 13 3207 AC Spijkenisse

  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen

In het kort

Toelichting van de school

De wereld verandert in snel tempo en wordt steeds groter. Het jonge kind van nu is de wereldburger van de toekomst. De scholen van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Spijkenisse (VCPO) willen samen met ouders ieder kind genoeg bagage meegeven om zichzelf te worden en om zijn eigen, zinvolle weg in het leven te vinden. Onze identiteit inspireert ons het leven te zien als een reis die er op gericht is om steeds meer mens te worden. Dat vormt de basis van ons onderwijs. We geloven in ieder kind en in elkaar.

De Hoeksteen is één van de scholen van de VCPO. Op onze school zijn de leerlingen volwaardige deelnemers aan ons onderwijs. Daarom praten we niet over hen, maar vooral met hen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school komen, betrokken, ondernemend en nieuwsgierig zijn en goede resultaten behalen. We geven hen naast veel kennis ook normen en waarden mee vanuit onze levensbeschouwelijke identiteit die hen helpen om zich te ontwikkelen tot wereldburgers die voor zichzelf kunnen zorgen en met zelfvertrouwen samen kunnen werken om van onze wereld een betere wereld te maken.

Natuurlijk is onze school  een lerende school. Ook het team leert constant door ervaringen en scholing. We hebben ons bijvoorbeeld verdiept in de principes van 'Pedagogisch tact', 'Natuurlijk Leren / Boeiend onderwijs' en het werken in units wordt verder uitgebreid. U kunt over onze schoolontwikkeling veel meer lezen in onze schoolgids. 

Om een echt goed beeld te krijgen van onze school kunt u een afspraak maken voor een gesprek en een rondleiding door onze school 'in bedrijf'. Tot ziens op CBS De Hoeksteen.

Namens het schoolteam,

Martin Ooms, directeur


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • relatie
  • eigenaarschap
  • ontwikkeling
  • betrokkenheid
  • gedeelde verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Hoeksteen heeft een groeiend leerlingenaantal. Ouders kiezen graag voor onze school vanwege de didactische en pedagogische aanpak. Er heerst op school een open, vertrouwde en veilige sfeer. Ook is er in Spijkenisse sprake van veel nieuwbouw, waardoor het voedingsgebied van De Hoeksteen groter wordt. In de leerling prognose wordt rekening gehouden met een verdere groei van het aantal leerlingen in de komende jaren.

Ons hoofdgebouw is nu veel te klein om alle aan alle leerlingen plaats te bieden. Enkele groepen krijgen les in de dislocatie op de Rijnlaan in een semipermanent gebouw.

Met de gemeente worden gesprekken gevoerd over structurele oplossingen van ons huisvestingsprobleem. Als tijdelijke oplossing worden er noodlokalen geplaatst op het schoolplein van ons hoofdgebouw. Het veld tegenover onze school wordt deels ingericht als speelplein.

Inmiddels is zeker dat er voor onze school een nieuw schoolgebouw zal worden gerealiseerd waarin alle groepen gehuisvest zullen worden. Voorbereidende gesprekken hierover zijn in volle gang.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
331
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2020-2021 werkt CBS De Hoeksteen met een vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat de leerlingen tussen de middag in de klas bij de leerkracht eten en daarna onder begeleiding van een ouder en/of leerkracht nog een poosje buiten gaan spelen. Daarna wordt het programma in de klas weer vervolgd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven