De Akkers school

Noordakker 2 3206 TC Spijkenisse

  • Schoolfoto van De Akkers school
  • Schoolfoto van De Akkers school
  • Schoolfoto van De Akkers school
  • Schoolfoto van De Akkers school

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Uiteraard kan het ook bij ons op school voorkomen dat een leerkracht ziek is, of door omstandigheden afwezig is. In eerste instantie wordt de groep opgevangen door een teamlid die die dag geen groep heeft. Onderwijsassistent voor de kleuters, de intern begeleider of de directeur voor de overige groepen. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de groep kinderen verdeeld over de andere groepen. Hierbij proberen wij de kinderen zoveel mogelijk op niveau in te delen. Vanaf groep 5 werken onze kinderen op Snappet (digitaal werkboek), het voordeel hiervan is dat de werkpakketten klaargezet worden en de kinderen op hun eigen niveau in een andere groep verder kunnen werken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De indeling van de onderwijstijd is een richtlijn voor de leerkrachten om zo hun rooster op te bouwen. Aan de hand van de onderwijsbehoefte van de kinderen in de klas worden de tijden indien nodig aangepast. Dit in overleg met de intern begeleider en de directeur van de school. Niet het rooster, maar de kinderen staan bij ons centraal. 'wat heb jij nu van ons nodig om jouw doelen te behalen?'

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

geen toelichting.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Basisschool de Akkers is een basisschool voor regulier onderwijs. Zo lang het kind bij ons op school gelukkig is, en wij de juiste middelen hebben om het kind te begeleiden, dan zijn wij het passende plekje voor het kind. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven