kbs de Wegwijzer

Locatie Vlinderveen 219, groep 1 t/m 4 3205 EB Spijkenisse

  • Hier is ruimte voor spel, groepswerk en werken met de computer.
  • In alle groepen worden touchscreens gebruikt, zowel door leerkracht als leerling.
  • Schoolplein en hoofdingang
  • De kinderen van groep 3 zochten door de hele school allerlei letters en woorden tijdens het letterfeest!
  • Op onze school werken de leerlingen van groep 6, 7 en 8 met chromebooks.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ons schoolbestuur is de RVKO, alle scholen van ons bestuur nemen eens in de 2 jaar de B&T vragenlijst af. De ouders, leerlingen en personeel, vullen de vragenlijsten in.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ons schoolbestuur is de RVKO, alle scholen van ons bestuur nemen eens in de 2 jaar de B&T vragenlijst af. De ouders, leerlingen en personeel, vullen de vragenlijsten in.

Bij de afname van de kwaliteitsvragenlijst januari 2022 hebben 79 ouders deze ingevuld. Dit is helaas niet representatief. Wij hebben hier wel acties uitgehaald voor onze meerjarenplanning.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven