kbs de Wegwijzer

Locatie Vlinderveen 219, groep 1 t/m 4 3205 EB Spijkenisse

  • Schoolplein en hoofdingang
  • De kinderen van groep 3 zochten door de hele school allerlei letters en woorden tijdens het letterfeest!
  • Op onze school werken de leerlingen van groep 6, 7 en 8 met chromebooks.
  • Tijdens verschillende lessen werken de kinderen met elkaar samen. Met en van elkaar leer je nog meer!
  • In de groepen 1/2 heeft spelend leren een belangrijke plek in het onderwijs. De taal en rekendoelen worden gekoppeld aan een thema.

In het kort

Toelichting van de school

De Wegwijzer is een school voor katholiek basisonderwijs. Wij vinden het binnen ons onderwijs belangrijk om met elkaar (ouders, leerling en school) het beste uit de leerlingen te halen en genereren een zo breed mogelijk aanbod. Wij bieden kwalitatief sterk onderwijs aan, maar verliezen niet het belang en welbevinden van de leerlingen uit het oog. We hanteren voor dit laatste punt de schoolbenadering Leer en Veerkracht.  In september 2020 heeft de onderwijsinspectie onze school en onderwijs de waardering Goed gegeven. Hier zijn wij enorm trost op! 

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en vanuit de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen en positiviteit
  • Verantwoordelijkheid
  • Brede interesse en talenten
  • Doel- en oplossingsgericht
  • Veerkrachtig en zelfredzaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
396
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven