Marimba

Galileilaan 7 3204 AK Spijkenisse

Schoolfoto van Marimba

In het kort

Toelichting van de school

CBS Marimba is een ambitieuze en gezellige basisschool. We willen een plek zijn waar iedereen zich prettig voelt, waar je mag zijn wie je bent en waar je je mag ontwikkelen binnen een gestructureerde en rustige omgeving.Wij zijn een basisschool met twee kleinschalige locaties waar ieder kind telt. We kennen elkaar en dat maakt dat de sfeer op school vaak als gemoedelijk en fijn wordt ervaren. Een belangrijk gegeven want onze visie is dat een kind zich alleen kan ontwikkelen als het zich veilig voelt. 

Dit schoolvenster biedt u inzicht op de visie en resultaten van CBS Marimba.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • persoonlijk leiderschap
  • samen is beter
  • spelend leren- jonge kind
  • sociale veiligheid
  • directe instructie model

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De verdeling van de leerlingen is als volgt:

Locatie Sterrenkwartier: ongeveer 170

Locatie Groenewoud: ongeveer 110

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
271
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven