OBS Annie MG Schmidt

Martina Kramersstraat 2 3207 WB Spijkenisse

Schoolfoto van OBS Annie MG Schmidt

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Annie M.G. Schmidt. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Openbare basisschool Annie M.G. Schmidt en openbare basisschool De Vogelenzang is met 6 gebouwen een grote school binnen gemeente Nissewaard. De locaties van beide scholen zijn onderwijsinhoudelijk en organisatorisch één school. De school wil een onderdeel van de wijk zijn. Wij hebben knusse buurtscholen met steengoed onderwijs binnen een grote, krachtige organisatie. Onze buurtscholen staan in de wijken Maaswijk, Vogelenzang Noord, Vogelenzang Zuid en Vriesland. We gaan dit schooljaar starten met ongeveer 950 leerlingen. Aan het eind van het schooljaar verwachten wij een leerlingaantal van over de 1000 verdeeld over de verschillende locaties. 

De Locatie Kramersstraat (Martina Kramersstraat 2) biedt ruimte aan de groepen 1 t/m 3. Tevens vindt u hier dagopvang en peuteronderwijs “Klein maar dapper”. Op de locatie Bladergroenstraat (Wilhelmina Bladergroenstraat 45) zijn de groepen 4 t/m 8 gevestigd. Beide locaties liggen in de wijk Maaswijk.

De locatie Zuid (J. Wagenaarstraat 2) biedt ruimte aan de groepen 1 t/m 8.Op locatie Noord (Trombonestraat 1 en Trompetpad 2) zijn de groepen 1 t/m 8 en de Leonardogroepen gehuisvest. Tevens vindt u op deze locatie peuterspeelzaal “De Flierefluiters” en ook dagopvang “Klein maar dapper” gecombineerd met peuteronderwijs.

Op locatie Vriesland (Pampasgras 12) zijn de groepen 1 t/m 8 gehuisvest. In dit gebouw is ook “Klein maar dapper Vriesland” gevestigd met dagopvang en peuteronderwijs. De peuterdagopvang “De Kaboutertjes” verbonden aan de locaties Zuid en Vriesland is gevestigd in de wijk Akkers. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Nieuwsgierig
  • Daadkrachtig
  • Empathich

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Annie M.G. Schmidt De Vogelenzang is een gezonde basisschool met 12 kleutergroepen over de 5 locaties: wijk Maaswijk, wijk Vogelenzang Zuid, wijk Vogelenzang Noord en wijk Vriesland. De kracht van onze school zijn knusse wijkscholen, waardoor wij kinderen in hun eigen wijk van goed onderwijs kunnen voorzien. 

Hiernaast ziet u het leerlingaantal van de Annie M.G. Schmidt in de Maaswijk. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
262
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang (BSO)

De BSO betreft voor- en naschoolse opvang. 

Ouders die gebruik willen maken van de BSO kunnen zich onder meer melden bij Partou voor de wijk Vogelenzang en Maaswijk of kinderopvang Mundo in de wijk Maaswijk. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven