Basisschool het Baken

Kreek 125 3206 HK Spijkenisse

Schoolfoto van Basisschool het Baken

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • toekomstgericht
  • adaptief
  • veiligheid
  • samenwerken
  • deskundigheid en vaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment hebben we 8 groepen op Het Baken. De prognoses laten zien dat het aantal leerlingen rond de 180 leerlingen zal liggen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tijdens de zomervakantie organiseren we in samenwerking met de gemeente voor één week een zomerschool voor leerlingen uit de groepen 5 en 6.

Wij werken samen met de SKS voor buitenschoolse opvang. Ouders maken zelf afspraken over voor- en naschoolse opvang.

Voor- en naschoolse opvang vindt plaats in gebouwen buiten school.

De chauffeurs van de SKS-organisatie komen de kinderen binnen in school ophalen; leerkrachten dragen de leerlingen aan hen over. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven