Basisschool de Bron

Vlasdreef 2 3204 GS Spijkenisse

  • Schoolfoto van Basisschool de Bron
  • Schoolfoto van Basisschool de Bron
  • Schoolfoto van Basisschool de Bron
  • Schoolfoto van Basisschool de Bron
  • Schoolfoto van Basisschool de Bron

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van CBS De Bron. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toekomstgericht werken
  • Veiligheid
  • Samenwerken
  • Deskundigheid
  • Actief leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van De Bron zit al jaren rond de 200 leerlingen en is verdeeld over 8 groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
169
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Om 8.20 uur en 13.05 uur gaan de schooldeuren open en komen de leerlingen binnen. De leerkrachten staan dan bij de deur van het lokaal en verwelkomen de leerlingen. Om 8.30 en 13.15 uur gaan de lokaal deuren dicht en beginnen de lessen.
We zorgen voor een warme overdracht voor leerlingen die met het busje van de voorschoolse en naschoolse opvang worden gebracht en gehaald.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven