CBS De Rank

Lisstraat 15 3202 JG Spijkenisse

Schoolfoto van CBS De Rank

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom bij cbs De Rank. Wij willen u hier een zo compleet beeld geven van De Rank, in al haar facetten. De kinderen, de ouders, de leerkrachten, opbrengsten, onze werkwijze...alles wat De Rank speciaal maakt. We wensen u veel plezier bij het bekijken van alle gegevens. U kunt ook kijken op onze website: www.derank-vcpo.nl

Wilt u meer weten? We maken graag een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij geloven in ieder kind
  • Samenwerking
  • Structuur
  • Balans
  • Samenhang

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op cbs De Rank zijn de leerlingen verdeeld over twee locaties.

De locatie Lisstraat in de wijk Noord ( Hoofwerf en Schiekamp) en de locatie Oranjelaan in de wijk Centrum.

Op beide locaties hebben we de groepen 1 t/m 8.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
458
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kijk op de www.sksalleskids.nl om te kijken op de BSO locaties Sam Sam (Centrum) en Villa Kakelbont (Noord).

Zij verzorgen de opvang van onze kinderen buiten schooltijd, dus ook in de vakanties en op andere vrije dagen van onze school. De ouders regelen dit zelf met de BSO.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op dit moment is de werkgroep "gedrag" aan de slag gaan met het aanpassen van het schoolveiligheidsplan en het pestprotocol. Voor het schoolveiligheidsplan wordt gebruik gemaakt van de website https://www.digitaalveiligheidsplan.nl/. Hier zijn oa de bestanden die hier te vinden zijn ook verwerkt. Het doel is om kritisch te kijken naar de bestaande protocollen en afspraken en hier en om deze documenten van meer curatief naar meer preventief te gaan beschrijven.

Tevens is deze werkgroep onderzoek aan het doen naar het gebruik van een methode voor de hele school in de nabije toekomst. Een keuze is daarin nog niet gemaakt.
In de toekomst zullen ook de andere documenten kritisch bekeken worden. 

Terug naar boven