School voor Speciaal Basisonderwijs De Tandem

Aidastraat 91 3208 PA Spijkenisse

Wij vinden op SBO de Tandem lezen het belangrijkste vak! We besteden op vele manieren aandacht aan het lezen. 
Zie hier de boekenmarkt

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Speciaal voor jou!
  • Hoge verwachtingen
  • Goede leerresultaten
  • Fijne school voor lln.
  • Teamwork.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum 1 oktober 2019 stonden er 165 op de Tandem ingeschreven. We hebben te maken met een groeiend aantal leerlingen. Een groter aantal kinderen is in 2018 binnengestroomd. 

Het beleid van het samenwerkingsverband Kindkracht is erop gericht om het deelnamepercentage te verminderen. In ons beleid houden wij rekening met een dalend aantal leerlingen in de nabije toekomst. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Omdat kinderen van onze school met taxi's worden vervoerd, zal er altijd opvang voor kinderen zijn die niet op tijd worden opgehaald.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven