De Vogelenzang

J. Wagenaarstraat 2 3208 AK Spijkenisse

Schoolfoto van De Vogelenzang

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Vogelenzang. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Openbare basisschool De Vogelenzang en openbare basisschool Annie M.G. Schmidt is met 6 gebouwen een grote school binnen gemeente Nissewaard. De locaties van beide scholen zijn onderwijsinhoudelijk en organisatorisch één school. De school wil een onderdeel van de wijk zijn. Wij hebben knusse buurtscholen met steengoed onderwijs binnen een grote, krachtige organisatie. Onze buurtscholen staan in de wijken Maaswijk, Vogelenzang Noord, Vogelenzang Zuid en Vriesland. We gaan dit schooljaar starten met ongeveer 845 leerlingen. Aan het eind van het schooljaar verwachten wij een leerlingaantal van over de 950 verdeeld over de locaties. 

Op de locatie Noord (Trombonestraat 1 en Trompetpad 2) zijn de groepen 1 t/m 8 en de Leonardogroepen gehuisvest. Tevens vindt u op deze locatie peuterdagopvang “De Flierefluiters”. De locatie Zuid (J. Wagenaarstraat 2) biedt ruimte aan de groepen 1 t/m6 en groep 8. Hier is ook de gymzaal voor de groepen 3 t/m 8 van de drie locaties in de wijk Vogelenzang gevestigd. Op de locatie Vriesland (Pampasgras 12)  zijn de groepen 1 t/m 7 gehuisvest. In dit gebouw is ook “Klein maar dapper Vriesland” gevestigd met dagopvang en peuteronderwijs. De peuterdagopvang “De Kaboutertjes” verbonden aan de locaties Zuid en Vriesland is gevestigd in de wijk Akkers.

 De Locatie Kramersstraat (Martina Kramersstraat 2) biedt ruimte aan de groepen 1 t/m 5. Tevens vindt u hier dagopvang en peuteronderwijs “Klein maar dapper”. Op de locatie Bladergroenstraat (Wilhelmina Bladergroenstraat 45) zijn de groepen 6 t/m 8 gevestigd. Beide locaties liggen in de wijk Maaswijk.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het kind en zijn ontwikkeling
  • Veiligheid
  • Vrijheid in verbondenheid
  • Boeiend en inspirerend
  • Meesterschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vogelenzang  Annie M.G. Schmidt is een gezonde basisschool met twaalf kleutergroepen verdeeld over de 5 locaties: wijk Vriesland, wijk Vogelenzang Zuid, wijk Vogelenzang Noord en wijk Maaswijk.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
647
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang (BSO)  

De BSO betreft voor- en naschoolse opvang.

Ouders die gebruik willen maken van de BSO kunnen zich onder meer melden bij SmallSteps voor de wijk Vogelenzang en Maaswijk of Kinderopvang Mundo in de wijk Maaswijk.      


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven