De Wereldreiziger

Jagerskreek 65 3206 HJ Spijkenisse

Schoolfoto van De Wereldreiziger

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vangen dit zoveel als mogelijk binnen het eigen team op.

Bij langdurige ziekte proberen we dit zoveel mogelijk zelf op te vangen.

Als dit onverhoopt toch niet lukt doen we een beroep op de vervangingspool ( VPR-pool)

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op locatie Jagerskreek werken we in een combinatiegroep 1/2 en leerstofjaargroepen 3, 4, 5, 6, 7, 8

Op locatie Vlasdreef wordt gewerkt in de combinatiegroepen 1/2, 3/4, 5/6, 7/8

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In dit onderwijsondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Met dit document wordt aangegeven of de school voldoet aan de basiszorg die door het schoolbestuur en het samenwerkingsverband Kindkracht is vastgesteld.Bovendien wordt aangegeven voor welke leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het team een aanpak heeft en voor welke onderwijsbehoeften het team niet competent is en de school als organisatie niet is toegerust.

Dit onderwijsondersteuningsprofiel geeft ook de ambities van het team weer. De ambities zijn verwoord in concrete doelen en duidelijke doelstellingen van het schoolbeleid. Op basis van dit document kan het team goede gesprekspartner zijn voor bestuur, ouders, haar samenwerkingsverband, het speciaal onderwijs en organisaties voor welzijn en zorg.

Het schoolbestuur en het samenwerkingsverband kunnen op basis van alle onderwijsondersteuningsprofielen beleid ontwikkelen, om te voldoen aan de zorgplicht voor het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen uit de regio. De onderwijsondersteuningsprofielen van alle scholen vormen een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen van beleid op onder andere de zorgtoewijzing, de verdeling van middelen en het arrangeren van een goede match tussen leerling en school.

De gegevens uit dit onderwijsondersteuningsprofiel worden jaarlijks bijgesteld. Als blijkt dat dit consequenties heeft voor de conclusies in het onderwijsondersteuningsprofiel, wordt het profiel herzien. Ook de vertaling van het onderwijsondersteuningsprofiel, zoals dat jaarlijks in de schoolgids wordt opgenomen, wordt in dat geval herzien.

De ambities die in dit onderwijsondersteuningsprofiel zijn opgesteld gelden voor een periode van 4 jaar. Ze worden om de 4 jaar herzien, in het jaar dat vooraf gaat aan het jaar waarin het schoolplan wordt herzien. Zo kunnen de ambities uit het onderwijsondersteuningsprofiel opgenomen worden in het schoolplan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven