Kindcentrum 't Maar

Willem de Merodelaan 2 a 9909 BW Spijk (Groningen)

  • Schoolfoto van Kindcentrum 't Maar
  • Schoolfoto van Kindcentrum 't Maar
  • Schoolfoto van Kindcentrum 't Maar
  • Schoolfoto van Kindcentrum 't Maar
  • Schoolfoto van Kindcentrum 't Maar

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het sociale klimaat wordt door de leerlingen van groep 7 en 8 ruim voldoende beoordeeld op de 't Maar. Er wordt dagelijks aandacht besteed aan een correcte omgang met elkaar en het welbevinden van iedere leerling. De methodes Kwink en Kleur op school, het aanbod voor burgerschap en de leerlinggesprekken die plaatsvinden als er aanleiding voor is, dragen er toe bij dat leerlingen zich over het algemeen veilig voelen op 't Maar.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In de periode dec. 22- jan '23 hebben alle ouders/verzorgers de mogelijkheid gehad om een oudertevredenheidsonderzoek in te vullen. Hierdoor is door 22% van de ouders gebruik gemaakt. De uitkomst is dat ouders zeer tevreden zijn met de school en een 8.1 geven als waardering. 

In de bijlage zijn de uitkomsten en de samenvatting te lezen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven