Kindcentrum 't Maar

Willem de Merodelaan 2 a 9909 BW Spijk (Groningen)

  • Schoolfoto van Kindcentrum 't Maar
  • Schoolfoto van Kindcentrum 't Maar
  • Schoolfoto van Kindcentrum 't Maar
  • Schoolfoto van Kindcentrum 't Maar
  • Schoolfoto van Kindcentrum 't Maar

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen Noordkwartier wordt gewerkt met een Flex-pool voor de vervanging.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken met het programma "Onderbouwd".

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het overzicht van de uren per vakgebied zijn afgeronde uren.

Het vak wereldoriëntatie bevat de onderdelen kunstzinnige en creatieve vorming. Al die onderdelen zitten verweven in de methode Da Vinci.

Lezen is een speerpunt binnen de school en valt onder het vakgebied taal.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Kindcentrum `t Maar is een school met een ouderpopulatie van ongeveer 80% MBO - niveau.

Er is aandacht voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het "leren leren". Wij hebben hiervoor wekelijks een plusklas onder leiding van een gediplomeerde leerkracht.

Leerlingen met een handelingsplan worden extra begeleid door de leerkrachten. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In schooljaar 2023-2024 schoolt een leerkracht zich tot Specialist voor onderwijs aan het jonge kind. Hiermee willen we onze schooleigen visie op het onderwijs aan het jonge kind nog beter tot uitvoer brengen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven