Kindcentrum 't Maar

Willem de Merodelaan 2 a 9909 BW Spijk (Groningen)

  • Schoolfoto van Kindcentrum 't Maar
  • Schoolfoto van Kindcentrum 't Maar
  • Schoolfoto van Kindcentrum 't Maar
  • Schoolfoto van Kindcentrum 't Maar
  • Schoolfoto van Kindcentrum 't Maar

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Kindcentrum `t Maar in Spijk. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Voor verdere informatie wijzen wij u graag naar de website van de school:

www.kindcentrumtmaar.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid / geborgenheid
  • Samenwerken
  • Ouderbetrokkenheid
  • Betekenisvol onderwijs
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum `t Maar is een middelgrote school en telt ongeveer 190 leerlingen.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
199
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven