CBS De Hoeksteen

Spijkse Kweldijk 94 4211 CX Spijk (Gem. West Betuwe)

 • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
 • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
 • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
 • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Eenmaal per twee jaar houden we LOGOS-breed een tevredenheidspeiling. Ouders en kinderen vullen hiervoor de vragenlijsten van DUO in. 

Op onze klein school zitten 17 kinderen in de bovenbouw. Dit kleine aantal kan in de uitkomsten een vertekend beeld geven. De algemene tevredenheid van de kinderen is ons, in dit onderzoek, niet hoog genoeg!  

De bovenbouwkinderen zijn het meest tevreden over:

 • de ICT-voorzieningen
 • de leerkracht
 • het onderwijs (goede lessen)
 • het gepersonaliseerd leren (extra hulp krijgen) en
 • de sfeer en veiligheid.

Hieraan hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt en dat zien we dus terug in deze peiling.   

De kinderen zijn minder tevreden over:

 • de voorzieningen (het schoolgebouw, het plein, het meubilair)
 • de extra activiteiten en
 • de inspraak die ze hebben.

Met de bouw van een nieuwe school neemt de trots op het gebouw vast toe, al zal het een kleine school blijven. We willen de kinderen actief gaan betrekken bij de inrichting van het gebouw en het plein. Ook nu al kunnen we kinderen al meer betrekken bij keuzes. De extra activiteiten waren minder in de coronaperiode.     


Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

We zijn blij met de uitkomsten van dit tevredenheidsonderzoek.

We scoren op alle onderdelen hoger dan andere scholen in Nederland. 

De algemene tevredenheid krijgt een 8.5 (7.6 landelijk),  54% van de ouders zal de school actief aanbevelen aan andere ouders (landelijk 29%).

Het meest tevreden zijn ouders over:

 • de leerkrachten (goed contact met de kinderen en bereid te helpen)
 • het onderwijs (goede en gevarieerde lessen)
 • de kleinschaligheid van de school met relatief kleine klassen.

Ook zijn er ontwikkelpunten. Ouders zijn het minst tevreden over het schoolgebouw, de sportfaciliteiten en de toetsen.     

 • Met de nieuwbouw in 2022 en gymlessen in de mooie gymzaal van Heukelum (vanaf schooljaar 2022-2023) komt hier verandering in.
 • We denken na over ons toetsbeleid en experimenteren met andere vormen om de ontwikkeling bij kinderen te meten.    
 • We kregen een 7.9 voor de christelijke identiteit. Dit heeft volgens ons te maken met ons open christelijk karakter als enige school in Spijk.


Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven