CBS De Hoeksteen

Nieuwe Schoolstraat 1 4211 CR Spijk (Gem. West Betuwe)

  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen
  • Schoolfoto van CBS De Hoeksteen

In het kort

Toelichting van de school

De Hoeksteen: kleine school, grote aandacht

Al bijna 100 jaar heeft Spijk een eigen, open christelijke basisschool. De Hoeksteen is een kleinschalige school waar kinderen uit Spijk en omgeving heel veel leren en zich goed ontwikkelen. Aandacht is de basis van al ons werk, met en voor de kinderen. Onze kernwaarden zijn: vakkundigheid, groei, geloof, plezier en enthousiasme, kwaliteit en veiligheid. 

Op onze Kanjerschool groeit je kind op in een gezonde, veilige en landelijke omgeving. Het is een goede plek voor kinderen die graag in verbinding met de natuur willen leven en leren. In 2023 zijn we verhuisd naar onze moderne nieuwe school in de dorpskern van Spijk.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjerschool
  • Kansrijke combinatiegroepen
  • Goede resultaten
  • Elk kind goed in beeld
  • Brede persoonsontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS De Hoeksteen is een dorpsschool; de school van Spijk! Spijk telt ongeveer 800 à 900 inwoners. De meerderheid van onze leerlingen komt uit Spijk. Een deel van onze leerlingen reist iets verder om ons onderwijs te volgen. Deze ouders kiezen vaak voor de kleinschaligheid van de school. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
41
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken samen met de kinderopvang van de Hummeltjeshoeve in Heukelum voor buitenschoolse opvang. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We werken aan veiligheid op school voor alle kinderen. Ook bieden we kinderen in een echtscheidingsituatie ondersteuning met het programma "De kinderen scheiden mee". 

Terug naar boven