Jozef en Mariaschool

Pieter Koppesstraat 14 1641 LS Spierdijk

  • Hoofdentree plus deel van het schoolplein voor de groepen 3 tot en met 8.
  • Leerlingen (hier in schooljaar 2017-2018) bemiddelen op school als mediator bij conflicten tussen kinderen uit de groepen 5 tot en met 8.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,6

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Een keer in de twee jaar wordt het tevredenheidsonderzoek afgenomen. Voor onze school is het tevredenheidsonderzoek medio april 2023 afgenomen met als cijfer een 7,3.

Dit schooljaar 2023-2024 richten wij ons op de samenwerking met ouders vanuit een open communicatie en een goede relatie. Wij blijven in gesprek ten goede van de ontwikkeling van onze kinderen en beseffen dat we elkaar nodig hebben. Wij weten elkaar te vinden en voelen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het welbevinden, betrokkenheid en de schoolprestaties. In het schooljaar 2024-2025 zullen wij het tevredenheidsonderzoek uiteraard weer afnemen bij de ouders om zicht te houden of we met elkaar op de goede weg zijn. 

Het tevredenheidsonderzoek is dit schooljaar 2023-2024 wel afgenomen bij de kinderen. Onze kinderen geven het gemiddelde rapportcijfer: 7,6. Hierbij zijn wij met elkaar op de goede weg, maar het kan altijd beter! 

Over de school zeggen de kinderen het volgende:Helpt je meester of je juf je goed als dat nodig is? Hiervoor geven zij een 8,3

Heb je een leuke klas? Hiervoor geven zij een 6,8 (Terwijl ze een 7,6 geven op de vraag: Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan? ) 

Wij nemen alle uitslagen mee en gaan hierbij de dialoog aan met de kinderen met als doel om het onderwijs te verbeteren ten goede van de ontwikkeling en het welbevinden van onze kinderen. 

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven