Prinses Margrietschool

Dorpsweg 39 6956 AN Spankeren

 • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
 • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
 • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
 • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
 • Schoolfoto van Prinses Margrietschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte van een groepsleerkracht proberen wij op de volgende manier vervanging te organiseren (in de onderstaande volgorde)

 • Als de zieke leerkracht een duobaan vervult, zal de duo-partner worden gevraagd in te vallen
 • Overige parttimers werkzaam aan de school worden gevraagd in te vallen.
 • Aan de hand van de invallijst van de Scholengroep wordt een invaller gezocht
 • De groep wordt over de andere groepen verdeeld
 • De leerlingen worden – na bericht – naar huis gezonden; indien dit niet mogelijk blijkt zorgt de school voor opvang van deze leerlingen.  
 • Bij langdurige situaties zullen wisselende groepen thuis dienen te blijven.  
 • In sommige gevallen kunnen collega’s zonder lesgevende taken (intern begeleider, locatieleider, directeur) bij ziekte invallen, echter met een maximum van 5 dagen op jaarbasis.    

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze doelgroep omvangt alle leerlingen in de basisschoolleeftijd. Wij maken gebruik van de expertise van PassendWijs. Indien nodig verwijzen wij leerlingen met een specifieke zorgvraag door naar het SBO.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven