Sint Adalbertusschool voor Basisonderwijs

Claes van Kietenstraat 2 2064 XT Spaarndam

  • Kennismaken met verschillende sporten; individueel en in teamverband.
  • Iedereen een instrument; in een paar maanden tijd een instrument leren spelen!
  • Met je klas optreden voor de andere kinderen, familie en bekenden
  • Geboeid, doordat de lessen aansluiten bij de wereld en niveau van het kind.

In het kort

Toelichting van de school

'Speel, leer en verwonder'

Dat is onze missie, die samenhangt met onze drie kernwaarden:

"vertrouwen, verantwoordelijkheid en nieuwsgierigheid & verwondering"

De school zorgt ervoor dat kinderen en leerkrachten met en van elkaar leren. Wij geven de kinderen een belangrijke basis van normen, waarden, kennis en vaardigheden mee en leren de kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces en de wereld om hen heen. De school gelooft in het eigen kunnen van het kind en zorgt ervoor dat het kind vol vertrouwen de basisschool verlaat om de wereld in te gaan.

Sint Adalbertusschool Spaarndam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
246
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven