Openbare Basisschool De Spaarneschool uit Spaarndam

Kerklaan 37 c 2063 JK Spaarndam gem. Haarlem

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spaarneschool uit Spaarndam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spaarneschool uit Spaarndam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spaarneschool uit Spaarndam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spaarneschool uit Spaarndam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Spaarneschool uit Spaarndam

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Openbare Basisschool De Spaarneschool, onderdeel van Stichting Spaarnesant. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. 

De Spaarneschool is een kleine openbare basisschool, in het mooie dorp Spaarndam, waar kinderen uit de hele regio naar toe komen: Spaarndam, Haarlem, Haarlemmerliede, Velserbroek, Velsen-Zuid, IJmuiden en Santpoort. Een school die de moeite waard is om naar toe te komen. Wij bieden kinderen in 8 jaar tijd een uitstekende basis voor deelname aan het voortgezet onderwijs én aan onze samenleving.

Naast de kernvakken wordt veel gedaan aan kunst, cultuur, muziek, sportieve activiteiten en Engels en staan goede sociale omgangsvormen hoog in het vaandel. In de eigen schooltuin aan de overkant van de school, leren kinderen hun eigen groenten verbouwen.
Naast alle reguliere vakken hebben bieden we Engels aan vanaf de kleuters t/m groep 8.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Betrokkenheid
  • Samenwerken
  • Veelzijdigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
140
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf 08.15 uur verzamelen de kleuters op het kleuterplein aan de zijkant van de school. Zij gaan met de leerkrachten naar binnen.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 verzamelen op het grote schoolplein.
De leerkrachten van groep 3 t/m 8 staan van 8.15 tot 8.20 op het plein. Daarna gaan zij naar het lokaal met de leerlingen die er al zijn.
Ouders die nog even iets willen melden, kunnen dat in de groep doen. We zorgen er ook altijd voor dat er iemand bij het hek staat om iedereen welkom te heten. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven