Basisschool De Krommen Hoek

van Gentlaan 4 5694 SC Son en Breugel

  • Schoolfoto van Basisschool De Krommen Hoek
  • Schoolfoto van Basisschool De Krommen Hoek
  • Schoolfoto van Basisschool De Krommen Hoek
  • Schoolfoto van Basisschool De Krommen Hoek
  • Schoolfoto van Basisschool De Krommen Hoek

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder mens is uniek.
  • Wij gaan uit van verschillen.
  • Oog en oor voor de ander
  • Iedereen heeft talenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de gemeente Son en Breugel wordt voor de kern Breugel geen nieuwbouw voorzien. De geboorteprognoses laten een dalende lijn zien op korte en middellange termijn. 

De leerlingen op BS De Krommen Hoek zijn over het algemeen 'jonge' leerlingen. Ongeveer de helft van de leerlingen verlaat de basisschool op 11-jarige leeftijd. De uitstroom van deze groep ligt op of boven het landelijk gemiddelde voor een groep van deze populatie.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
157
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven