Basisschool de Diamant

Avennelaan 17 5711 BB Someren

  • Schoolfoto van Basisschool de Diamant
  • Schoolfoto van Basisschool de Diamant
  • Schoolfoto van Basisschool de Diamant
  • Schoolfoto van Basisschool de Diamant
  • Schoolfoto van Basisschool de Diamant

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Diamant bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, conciërges, directeur, IB-er, MT-lid, administratief medewerkster en medewerkers van de huishoudelijke dienst. Het is een jong team met enthousiaste leerkrachten en onderwijsassistenten. De gemiddelde leeftijd van het onderwijzend personeel is 35 jaar.  

Wij werken nauw samen met het team van Korein peuterwerk. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In tegenstelling tot vroeger is het niet meer zo, dat in elke groep een leerkracht gedurende vijf dagen voor de klas staat en daarmee de enige leerkracht voor de groep is. In principe willen we dat het aantal ‘gezichten’ voor de groep beperkt blijft tot twee. Bij vervanging van leerkrachten kan het moeilijk worden aan dit principe vast te houden. De vervanging van leraren wordt door de directie in goed overleg geregeld met de afdeling personeelszaken van Stichting Prodas. Het kan voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is. Dan bestaat de mogelijkheid dat uw kind niet naar school kan komen. Dit gebeurt echter nooit op de eerste dag van afwezigheid van een leraar. Mocht deze situatie onverhoopt voorkomen, dan wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht. Meer informatie hierover kunt u vragen bij de directie. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven