Basisschool de Diamant

Avennelaan 17 5711 BB Someren

  • Schoolfoto van Basisschool de Diamant
  • Schoolfoto van Basisschool de Diamant
  • Schoolfoto van Basisschool de Diamant
  • Schoolfoto van Basisschool de Diamant
  • Schoolfoto van Basisschool de Diamant

In het kort

Toelichting van de school

Welkom

U vindt hier specifieke informatie van bs De Diamant

Mocht u nog meer informatie willen dan nodigen wij u van harte uit
voor een gesprek op onze school.

Of kijk op onze website. bs de Diamant

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalige school
  • Hoge oudertevredenheid
  • Aandacht voor taal
  • Groene omgeving
  • Combinatieklassen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Diamant is een kleinschalige school. 
Schooljaar 2019-2020 laat een kleine stijging in leerlingenaantal zien.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven