SBO De Brigantijn

Kanaalstraat 38 5711 EJ Someren

  • een zicht op de speelplaats locatie Someren
  • zijaanzicht met parkeerruimte locatie Someren
  • vooraanzicht van locatie Deurne

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

   

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Een belangrijk document om ontwikkelingen van kinderen in beeld te krijgen maar vooral ook om de kwaliteit van ons onderwijs steeds opnieuw te evalueren maken wij voor ieder kind een OPP-Ontwikkelingsperspectief. Bij plaatsing op de Brigantijn wordt een OPP opgesteld. Het OPP is sturend voor het onderwijsaanbod passend bij de behoeften van een kind. Ontwikkelingen worden gepland, een uitstroomperspectief wordt benoemd en eventuele interventies in het aanbod worden beschreven.  Het verhogen van de leerwinst is daarbij een streven. Daarbij gaan we uit van hoge verwachtingen voor ieder kind. Het OPP wordt ook met ouders besproken en met leerkrachten, IB-ers en overige professionals die betrokken zijn bij het ontwikkelproces van kinderen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven